Hlavní menu

  Novinky

  Češi vymysleli levné a chytré nabíjecí stanice pro automobily

  2019-02-11 06:00:00

  Češi vymysleli levné a chytré nabíjecí stanice pro automobily

  Mnohem širší využívání elektromobilů umožní výsledky práce českých vývojářů. Vymysleli totiž inteligentní a přitom levné nabíjecí stanice. Ty mohou být nejen veřejně dostupné na ulicích či u supermarketů, ale majitelé automobilů s elektrickým pohonem je mohou mít i přímo doma nebo ve firmě, a to bez nutnosti větších stavebních úprav. Přelomovou vývojářskou spolupráci soukromého a výzkumného sektoru finančně významně podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR).


  SILENTIUMNovou generaci inteligentních nabíjecích stanic pro elektromobily, která je schopna konkurence na evropských trzích, vyvinuli čeští výzkumníci ve spolupráci s odborníky z praxe. Vývojový proces, na jehož konci je zaregistrovaný užitný vzor pro ucelený systém umožňující přes komunikační rozhraní efektivní zapojení do systému chytrých sítí SmartGrid, podpořila částkou 6,5 milionu korun TA ČR. Dotaci přidělila z programu Alfa. Na inovaci se podíleli specialisté z elektrotechnické fakulty ČVUT a společností Micos a Molaris.

  V současnosti dochází k postupnému zvyšování podílu elektromobility v dopravě, a to jak v hybridní, tak čistě elektrické podobě. Ruku v ruce s elektromobily se vyvíjejí i nabíjecí stanice, a to jak veřejné, tak domácí. „Ryze český projekt, který jsme podpořili, přistoupil k řešení systému novátorsky a výsledkem je ojedinělá možnost vyspělé regulace, komunikačního propojení. Dotovat projekty s tak vysokým tržním potenciálem, který zajistí i financování českým vědecko-výzkumným pracovištím, má rozhodně smysl,“ uvedl předseda TA ČR Petr Konvalinka.

  S regulací první na trhu

  Tým vývojářů se věnoval jak variantám stanic pro veřejné/flotilové nabíjení, tak i domácí. Stanice má několik komunikačních a řídicích rozhraní, která umožní úpravu nabíjení na základě podnětů od provozovatele nebo samotného uživatele. Základním rysem veřejné nabíjecí stanice, která je součástí systému, je schopnost reagovat na potřeby elektrické distribuční sítě v místě svého zabudování. Stanice efektivně využívá kapacitu přípojného místa během nabíjení, a optimalizuje tak čas procesu.  Spojité řízení nabíjení - oproti skokovému - umožňuje efektivně využívat zbytkovou kapacitu přípojného místa. Zabudované PLC komunikační moduly zajišťují přenos informace o zbytkové kapacitě bez nutnosti stavebních úprav, čímž snižují náklady. Trh dosud nezná takovéto levné řešení. Přes datové centrum lze stanice také dálkově řídit a sbírat data.

  Právě optimalizace nabíjení na základě zbytkové kapacity přípojného místa je novátorskou vlastností v oboru. „Nabíjení řídí jednotka, která komunikuje s elektromobilem. Námi navržená řídicí jednotka bude umožňovat řídit nabíjení spojitě a přesně tak definovat množství energie určené pro nabíjení elektromobilu. Jednotka bude řízena na základě informace z měřiče reziduální kapacity, a to v reálném čase.,“ vysvětluje Svatoslav Novák z firmy Micos.

  Měřič reziduální kapacity  je zařízení, které měří procházející proud a porovnává jej kontinuálně s přednastavenou hodnotou maximálního  povoleného proudu v rozvodu (nejčastěji hodnotou hlavního jističe). V případě rizika překročení této hodnoty vydá všem aktivním nabíjecím stanicím pokyn ke snížení nabíjecího výkonu po dobu odběrové špičky. Měřič dále umožňuje identifikovat směr proudu. Tuto vlastnost lze s úspěchem využít pro řízení nabíjení pouze z vlastních zdrojů, jako jsou vodní či větrné elektrárny. Standardní nabíjecí stanice nabíjení z vlastních zdrojů zajistit nedokáží. Jde o zařízení, které zatím také na trhu neexistuje.

  Vývojáři systém testovali nejen v laboratoři, ale i v pilotním projektu, ze kterého vzešel prototyp domácí i veřejné stanice. Měli tak díky spolupráci s provozovateli sítí nabíjecích stanic možnost ověřit si své poznatky v praxi.

  O tom, že je projekt komerčně úspěšný, a to nejen na českém trhu, svědčí  aplikace jeho výstupů v nabíjecích stanicích společnosti VOLTDRIVE,  která je pokračováním společného projektu Micos a Molaris. S nabíjecímí stanicemi,  vybavenými  řídícími  jednotkami  z tohoto projektu, se tak mohou řidiči elektromobilů setkat takřka na každém kroku, včetně nabíjecích sítí největších provozovatelů, jako například ČEZ, EON či PRE.

  Ing. Ivana Drábková, tisková mluvčí TA ČR