Hlavní menu

Novinky

Jste připraveni podpořit rozvoj elektromobility?

2011-09-16 19:07:00
Zdroj: Obec & finance

Jste připraveni podpořit rozvoj elektromobility?

Česká města a obce se mohou konečně zapojit do rozvoje elektromobility. Prioritou je vybudování sítě dobíjecích stanic pro elektromobily a motocykly či kola s elektrickým pohonem. Řešení nyní nabízí české dobíjecí sloupky VOLTDRIVE, které byly v září uvedeny na trh.


Důvodů pro instalaci dobíjecích sloupků VOLTDRIVE do projektů obcí a měst je celá řada. Nejde jen o zapojení se do evropského trendu elektromobility jako způsobu naplnění cílů členských zemí EU snížit emise CO2 do roku 2020 o 20 procent a přímé souvislosti zohlednění aspektu energetické efektivnosti a snižovaní naší závislosti na energetických zdrojích z fosilních paliv.

Důležité jsou zejména konkrétní přínosy pro obyvatele na zvýšení kvality života. Podpora čistého ovzduší nebo rozvoj volnočasových aktivit a turistického ruchu jsou priority řady měst a obcí. Zřízení sítě dobíjecích stanic je konkrétním krokem podpory elektromobility, která ve vyspělých evropských zemích již započala svůj „boom“.

Dobíjecí stanice VOLTDRIVE jsou vyvinuty a vyráběny divizí Telcom ve společnosti MICOS. Po úspěšných testech proběhly již první instalace v Praze, Brně a Prostějově. Dobíjecí stanice jsou původním českým výrobkem, který garantuje vysokou kvalitu, bezpečnost a certifi kace pro zapojení v rámci tuzemské elektrické distribuční sítě. Společnost MICOS je přímým výrobcem a zajišťuje také posouzení projektů pro instalace i konkrétní realizace.

Informujte se přímo u společnosti MICOS o konkrétních možnostech instalací dobíjecích sloupků VOLTDRIVE ve vašem městě, obci i u vašich jednotlivých projektů rozvoje pozemních komunikací.

Zdroj: časopis Obec & finance, 16. 9. 2011